verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

De politiecontrole en de vervolging van het gebruik van drugs in het verkeer zijn onlangs gewijzigd:

 • De lichamelijke testen uit de oude werkwijze zijn vervangen door een checklist met uiterlijke tekenen van drugsgebruik.
 • De plasproef wordt vervangen door een speekseltest.
 • Bloedanalyse zal uiteindelijk worden vervangen door speekselanalyse.

Testen zullen worden uitgevoerd op het gebruik van

 • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) = cannabis
 • Amfetamine
 • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
 • Morfine (opiaten) of 6-acetylmorfine (heroïne)
 • cocaïne of benzoylecgonine

De procedure is als volgt:

 1. De Politie zal een gestandaardiseerde checklist doorlopen om na te gaan of er tekenen zijn van recent gebruik van een van de bovengenoemde stoffen, op basis van het uiterlijk en het gedrag van een persoon.

  1. Als uit de checklist blijkt dat er ten minste 3 uiterlijke tekenen van recent drugsgebruik worden waargenomen, wordt een speekseltest uitgevoerd.

Indien er geen tekenen van 3 uitwendige tekenen van recent drugsgebruik worden waargenomen, kan men doorgaan, tenzij er tekenen van intoxicatie zijn.

  1. Indien de uitkomst van de speekseltest positief is, dan wordt een speekseltest uitgevoerd:
 • uit voorzorg wordt de gecontroleerde persoon onmiddellijk een rijverbod van 12 uur opgelegd (het rijbewijs inhouden en het voertuig ter plaatse verlaten), of trekt het Openbaar Ministerie het rijbewijs in voor 15 dagen (deze maatregel kan twee keer met maximaal 3 maanden worden verlengd);
 • een onderzoek naar het speeksel of het bloed wordt uitgevoerd in een laboratorium.
  (Opmerking: de procedure voorziet in een speekselanalyse, maar aangezien de wetgeving nog niet is aangepast voor de speekselanalyse in de
  lab, ze gebruiken nog steeds de bloedanalyse. Na verloop van tijd zal de speekselanalyse de bloedanalyse vervangen)
 1. Indien de speeksel- of bloedanalyse het positieve resultaat van de speekseltest bevestigt, volgt de bestraffing.

In toepassing van de kunst. 37a van de Wegenverkeerswet wordt een overtreding als volgt bestraft:

 • een boete van 200 tot 2.000 euro (x toeslag komt overeen met 1.600 tot 16.000 euro) wanneer het speeksel- of bloedonderzoek de aanwezigheid van ten minste één van de genoemde stoffen aantoont

Indien na een veroordeling door toepassing van art.37bis,§1, art.34,§2 of art.35 hetzelfde delict opnieuw wordt gepleegd binnen een termijn van drie jaar vanaf de dag van het vonnis van een eerdere veroordeling, is de straf zwaarder en riskeert men het volgende:

 • gevangenisstraf van een maand tot twee jaar
 • en/of een boete van tussen de 400 en 5000 EUR (x toeslag)
 • en een rijverbod voor minimaal drie maanden en maximaal vijf jaar of permanent.
Advertentie
verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

verkeersrecht advocaat: Alcohol in het verkeer

verkeersrecht advocaat: Alcohol in het verkeer