verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

Een eenvoudige procedure voor de politierechtbank kan al snel veel geld kosten.

Wist u echter dat in 90% van die gevallen de kosten van de advocaat worden vergoed door de rechtsbijstandverzekering?

U neemt deze verzekering als aanvulling op de gewone aansprakelijkheidsverzekering. Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten en het honorarium van de advocaat, waardoor de bijstand van een advocaat ‘gratis’ voor u is.

Indien u dus als gevolg van een snelheidsovertreding, dronkenschap of alcoholintoxicatie wordt gedagvaard voor de politierechtbank, kunt u deze dagvaarding het beste aan een advocaat overhandigen.

Deze zal vervolgens uw verdediging voor de rechtbank verzorgen en zijn kosten en honoraria in rekening brengen bij uw rechtsbijstandverzekeraar.

Er moet ook worden opgemerkt dat er een groot verschil is tussen de beschuldigingen ‘alcoholintoxicatie’ en ‘dronkenschap’.

Dronkenschap’ is ‘het verlies van permanente controle over zijn handelingen als gevolg van alcoholgebruik’. Dit zijn uiterlijke kenmerken als spreken met een dubbele tong, niet recht kunnen lopen, agressie en rode ogen.

Alcoholintoxicatie’ is de objectieve toestand waarin je verkeert als je meer dan 0,5 promille alcohol in je bloed hebt. Deze toestand wordt dus bepaald met een meetinstrument of door bloedafname.

De aanklachten ‘alcoholintoxicatie’ of ‘dronkenschap’ heeft belangrijke gevolgen voor de veroordeling, het opleggen van een rijverbod en de rechtsmiddelen van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar.

Advertentie
advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik