verkeersrecht advocaat: Alcohol in het verkeer

verkeersrecht advocaat: Alcohol in het verkeer

Alcohol heeft invloed op uw mobiliteit

U werd gepakt toen u onder invloed van alcohol reed? Houd er dan rekening mee dat de politierechtbank uw autogebruik voor lange tijd kan beïnvloeden.

Alcoholslot

Als gevolg van een recente wetswijziging heeft de politierechtbank nu een 5e maatregel die naast de gevangenisstraf, de boete, het rijverbod en het opleggen van herstellende onderzoeken, namelijk het alcoholslot, kan worden opgelegd.

In bepaalde omstandigheden zal de politierechtbank zelfs verplicht zijn een dergelijk alcoholslot op te leggen.

Of dit daadwerkelijk het geval is in uw persoonlijke situatie hangt af van de vastgestelde hoeveelheid van de alcoholslotintoxicatie. Aan de andere kant hangt het af van de aard van het geconstateerde delict (alcoholintoxicatie, dronkenschap of wettelijke herhaling).

Verplicht

In principe wordt gesteld dat bij een intoxicatie van meer dan 0,78 mg/L of 1,80 promille de politierechtbank verplicht zal zijn een alcoholslot op te leggen. Dit naast een boete en een rijverbod.

Bent u na een eerdere veroordeling van minstens 0,50 mg/L alcohol of 1,2 promille betrapt op het rijden onder invloed van alcohol voor een periode van 3 jaar? Dan is de Politierechtbank verplicht u een alcoholslot op te leggen. Naast de 4 recovery examens die ook verplicht zijn en een boete en een rijverbod van minstens 3 maanden.

Deze maatregel betekent in de praktijk dat je voor een periode van 1 tot 3 jaar alleen een voertuig mag besturen dat is uitgerust met een alcoholslot.

U moet dus uw rijbewijs laten coderen (d.w.z. “mag alleen een voertuig besturen dat met een alcoholslot is uitgerust”). Ten tweede moet u een alcoholslot in uw voertuig hebben geïnstalleerd. Dit apparaat moet met regelmatige tussenpozen door de bevoegde diensten worden gelezen.

Tot slot dient u een kaderprogramma te volgen bij VIAS (voorheen BIVV). Waar de werking van dit alcoholslot wordt uitgelegd, evenals de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol.

Dat betekent dat je, naast de boete, moet rekenen op een jaarlijkse kost van tussen de 2.200 en 2.500 €. Dit is afhankelijk van het feit of het apparaat wordt gekocht of gehuurd.

In de praktijk is het nog maar de vraag hoe dit zal uitpakken, maar het niet naleven van deze verplichting is geenszins een optie.

Indien u niet aan deze verplichting voldoet, wordt u vervolgd voor de Politierechtbank. U kunt worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een boete van 4.000 tot 16.000 euro. En een rijverbod dat minstens even lang is als de periode waarvoor het alcoholslot is opgelegd.

Alleen niet altijd
Het is echter een feit dat ondanks het strikte kader waarbinnen de politierechtbank moet optreden, er in sommige gevallen nog steeds mogelijkheden zijn om het alcoholslot te vermijden of de reikwijdte of de kosten ervan te beperken.

Het is belangrijk dat u tijdig en met kennis van zaken wordt bijgestaan door een advocatenkantoor. De rechtsbijstandverzekering dekt onze tussenkomst in dergelijke gevallen als een dergelijke verzekering door u is afgesloten.

Advertentie
verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

verkeersrecht advocaat: Verkeer en druggebruik

verkeersrecht advocaat: Wetgeving: Wat moet je zeker weten over het verkeersrecht?

verkeersrecht advocaat: Wetgeving: Wat moet je zeker weten over het verkeersrecht?