letselschade advocaat: Toename van het aantal doden en gewonden per ongeval tijdens een coronacrisis

letselschade advocaat: Toename van het aantal doden en gewonden per ongeval tijdens een coronacrisis

letselschade advocaat: Toename van het aantal doden en gewonden per ongeval tijdens een coronacrisis

De afgelopen maanden zijn de meeste Belgen Dit was te zien in de verlaten straten en wegen. Binnen en buiten de bebouwde kom. In sommige steden en dorpen was er een constant gevoel van een autovrije zondag. Helaas heeft dit niet geleid tot minder verkeersdoden of ernstig verkeersgewonden. Hoe is dit te verklaren?

Zoals veel verkeersdoden, meer verkeersletsels
Sinds eind maart is het stil op de wegen. De verwachting was dat er minder verkeersdoden zouden vallen. Minder verkeer staat gelijk aan minder ernstige en dodelijke ongevallen, was de eenvoudige berekening. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Sterker nog, er waren minder verkeersongevallen in de afgelopen periode. Helaas heeft het gewoon niets gedaan voor het aantal doden of zwaargewonden. Integendeel. Het aantal doden is vrijwel gelijk gebleven. Bovendien zijn er meer mensen ernstig gewond geraakt.

Vergelijking tussen verkeersdoden en zwaargewonden
Het aantal ongevallen werd vergeleken met de ongevallencijfers van de afgelopen drie jaar. Tijdens de coronacrisis is het aantal verkeersongevallen met 50% gedaald. Alleen het aantal verkeersdoden bleef nagenoeg gelijk. In de periode van 16 maart tot 26 april:

In de afgelopen drie jaar: 65 verkeersdoden
Dit jaar: 62 verkeersdoden
Het aantal verkeersdoden in de onderzochte periode van dit jaar kan nog toenemen. Een slachtoffer kan ook enkele dagen of weken na het verkeersongeval overlijden. Gebeurt dit binnen 30 dagen na het ongeval? Zo ja, dan wordt het slachtoffer op de dag van het ongeval als verkeersdoden geteld. Bovendien is het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden dit jaar met 14% per ongeval gestegen. Een enorme stijging omdat er veel minder verkeer was. De ongevallencijfers zijn te vinden in een onderzoeksrapport van het verkeers-ICT-bureau VIA, dat door de NOS is gepubliceerd. Deze cijfers komen uit de STAR-ongevallendatabase van de politie.

De wegen waren veel rustiger en toch was het onveilig. Hoe is dat te verklaren?

Wat zijn de mogelijke oorzaken?
De eeuwige files zijn (vooralsnog) verdwenen. De straten zijn rustig, maar er zijn nog steeds meer ernstige ongelukken. Wat is de reden? Uit het VIA-rapport blijkt dat er veel kinderen en ouderen onder de slachtoffers zijn. Wat verklaard kan worden door het feit dat tijdens de lockdown:

kinderen buiten op de fiets speelden omdat de scholen gesloten waren.
Ouderen fietsten vroeger vaker, omdat ze dat nog wel mochten.
3 andere mogelijke oorzaken:

De verkeerssituatie is veranderd omdat het stiller is op de weg. Onervaren bestuurders weten misschien niet hoe ze hiermee om moeten gaan.
Mensen plaatsen massaal online bestellingen voor producten, boodschappen en maaltijden.
Motorrijders gaan doordeweeks en vooral in het weekend meer de weg op.
JBL&G heeft ook gemerkt dat er meer ongelukken gebeuren met bestelwagens. Van bestelauto’s die onder werktijd geblesseerd raakten tot het plotseling openen van deuren van bestelauto’s. Al deze zaken zijn rechtstreeks door onze advocaten behandeld.

Rustig staat niet gelijk aan veilig
De lockdown heeft niet geleid tot de verwachte daling van het aantal verkeersslachtoffers. Opvallend is ook dat het aantal slachtoffers verhoudingsgewijs sneller stijgt dan het aantal gereden kilometers. Dit komt omdat het aantal gereden kilometers sterk is gedaald. Rustiger wegen betekenen dus niet automatisch minder ongevallen. Het maakt de wegen blijkbaar zelfs onveiliger.

Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de weggebruikers minder aandacht besteden. Want er is minder verkeer om rekening mee te houden. Ons advies is dan ook: blijf altijd alert in het verkeer. Ook als de wegen bijna leeg zijn.

Advertentie
verkeersrecht advocaat: Wetgeving: Wat moet je zeker weten over het verkeersrecht?

verkeersrecht advocaat: Wetgeving: Wat moet je zeker weten over het verkeersrecht?

4x4 autoverzekering: axa kleine omnium

4×4 autoverzekering: axa kleine omnium