letselschade advocaat: De BEM-rekening en letselschade bij kinderen

letselschade advocaat: De BEM-rekening en letselschade bij kinderen

letselschade advocaat: De BEM-rekening en letselschade bij kinderen

Een kind is aangrijpend en diepgaand letselschade toegebracht. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de managementomgeving: ouders, broers en zussen etc. De afwikkeling van de schade van het kind moet zorgvuldig gebeuren. Daarom moet een schikking die tijdens de kinderjaren van het kind wordt getroffen, altijd door de kantonrechter worden goedgekeurd. Ook moet de betaling van bijvoorbeeld pijn en leedgeld worden overgemaakt naar een speciale bankrekening: een BEM-rekening. Wat is dit en hoe werkt het?

Bij een BEM-rekening gaat het om een rekening van een (minderjarig) kind waarvan alleen met toestemming van de kantonrechter geld mag worden opgenomen. Deze rekening is bedoeld om de financiële belangen van het minderjarige kind te beschermen. De afkorting BEM betekent: Beheer Eigen vermogen Minderjarigen.

Wanneer de ouder(s) van een kind met lichamelijk letsel de schade willen verrekenen met de verzekeringsmaatschappij, hebben zij toestemming nodig als het kind jonger is dan 18 jaar.

De afspraken met de verzekeringsmaatschappij en de te betalen vergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voordat de ouder(s) deze schikkingsovereenkomst ondertekenen, moeten zij deze eerst aan de kantonrechter voorleggen. Pas nadat de kantonrechter toestemming heeft gegeven voor het sluiten van deze schikkingsovereenkomst met de verzekeraar kunnen de ouders de overeenkomst ondertekenen.

Vooral als het kind blijvend letsel heeft opgelopen, is de kantonrechter kritisch. Als de schikkingsovereenkomst eenmaal is getekend, kan deze nauwelijks meer ter discussie worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) uit 2015. 1] In dit geval is tevergeefs geprobeerd de vaststellingsovereenkomst open te breken. Het ging om persoonlijk letsel dat het kind als 3-jarige als gevolg van een verkeersongeval opliep. Toen het kind 6 jaar oud was, werd de schade definitief geregeld en werd er een vaststellingsovereenkomst getekend. Tien jaar later bleek dat er ernstige rugproblemen waren als gevolg van het verkeersongeval. De schikkingsovereenkomst was nog steeds van kracht.

De kantonrechter kan aan zijn instemming voorwaarden verbinden. Een (zeer) gebruikelijke voorwaarde voor de instemming van de kantonrechter is dat de vergoeding die het kind krijgt, wordt gestort op een bankrekening met een zogenaamde BEM-clausule. Schadevergoeding voor letselschade, bijvoorbeeld voor pijn en leed, die door de verzekeraar op basis van dit BEM-beding wordt uitgekeerd, kan alleen met toestemming van de kantonrechter van deze (geblokkeerde) rekening worden afgehaald. Pas als het kind 18 jaar oud is, mag het zelf over dit geld beschikken.

Deze BEM-rekening is dus bedoeld om het vermogen van het minderjarige kind te beschermen. Dat dit nodig is blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland uit 2015.[2] Het kind was in deze zaak betrokken bij een ernstig ongeval op 8-jarige leeftijd. Het nu oudere kind vorderde van zijn vader dat hij een deel van de schade moest terugbetalen. De vader had zich geld van het kind toegeëigend. De rechter veroordeelde de vader vervolgens tot terugbetaling van de toegeëigende bedragen “in strijd met zijn verplichting en van een zorgvuldige aannemer/beheerder”.[3] Het doel van de BEM-clausule is ook beschreven (r.o. 4.6):
“Een BEM-beding is bedoeld om de belangen van de minderjarige te beschermen en heeft tot doel dat de wettelijke vertegenwoordiger niet zonder toestemming van de kantonrechter kan beschikken over het vermogen van de minderjarige.

De bankrekening met een BEM-bepaling biedt de kantonrechter in beginsel een goed middel om de vermogensbestanddelen van kinderen te controleren die zij hebben ontvangen in verband met de vergoeding van hun lichamelijk letsel.

letselschade advocaat: Toename van het aantal doden en gewonden per ongeval tijdens een coronacrisis

verkeersrecht advocaat: Wetgeving: Wat moet je zeker weten over het verkeersrecht?

verkeersrecht advocaat: Alcohol in het verkeer

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

Advertentie
4x4 autoverzekering: axa kleine omnium

4×4 autoverzekering: axa kleine omnium

13 auto's met de hoogste kilometerstand ooit geregistreerd

13 auto’s met de hoogste kilometerstand ooit geregistreerd