advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

advocaat verkeersrecht: Vluchtmisdrijf

Het aantal overtredingen waarbij er zoveel misvattingen zijn over wat wel of niet een hit-and-run overtreding kan zijn, is gering.

Kortom, een hit-and-run overtreding is wanneer u de plaats van een verkeersongeval verlaat zodat de nodige opmerkingen (van welke aard dan ook) niet kunnen worden gemaakt.

De bedoeling is om iedereen die iets met een ongeval te maken kan hebben ter plaatse te laten om de elementen te verzamelen die de werkelijke feiten aan het licht kunnen brengen.

Anders gezegd, u wilt de nuttige bevindingen in de breedste zin van het woord (met betrekking tot de feiten, uw fysieke toestand, uw verzekeringssituatie, uw rijbewijs, uw verantwoordelijkheid…) ontlopen nadat u bij een ongeval betrokken bent geweest.

De sancties zijn niet verkeerd !
De wet maakt een onderscheid tussen :

Ongeval met materiële schade (art.33 § 1 Wet 16.03.1968).
Een boete van 200 euro x 8 tot 800 euro x 8

Verbod om te rijden van 8 dagen tot 5 jaar

Gevangenisstraf van 15 dagen tot zes maanden mogelijk.

Als u minder dan 2 jaar in het bezit bent van uw rijbewijs, moeten ook de theoretische en/of praktische proeven opnieuw worden afgelegd.

Ongeval met lichamelijk letsel (artikel 33 §2, lid 1, wet 16.03.1968)
Een boete van 400 euro x 8 tot 5.000 euro x 8

Een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of levenslang.

Mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar

Je moet ook slagen voor een theoretisch examen, het praktijkexamen en het psychologisch examen.

Bij herhaling binnen drie jaar worden de boetes met 2 of 4 vermenigvuldigd.

Het belang van rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat is van groot belang.
Een hit-and-run overtreding bestaat immers alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Een natuurlijk persoon
Die oorzaak of oorzaak is
Van een (verkeers)ongeval
Op een openbare plaats
De vlucht duurt
Met een bijzondere bedoeling om de juiste vastberadenheid te omzeilen.
Of de bestuurder wist dat er schade was is niet relevant. De dader moet echter wel op de hoogte zijn geweest van het ontstaan van het ongeval.

De nakoming van de eisen is altijd een kwestie van feit en zal door de politierechtbank worden beoordeeld.

Een simpele ontkenning door de dader is zeker niet genoeg! Er zijn immers veel elementen waaruit de rechtbank de vlucht kan afleiden (ernstige schade, gedrag van de bestuurder, getuigen, beeldmateriaal…).

Een gespecialiseerde advocaat slaagt er vaak in – als er geen vrijspraak kan worden verkregen – de rechtbank ervan te overtuigen dat men de plaats van het ongeval heeft verlaten zonder kwaadwillige bedoeling om te vluchten.

Dit levert aanzienlijk mildere straffen op (art 52.2 en 52.3 Wegenwetboek) : Een boete van 10 euro x 8 tot 250 euro x 8

Enkel een ervaren advocaat is op de hoogte van de rechtspraak en de mogelijkheden om de beschuldiging van een hit-and-run overtreding ernstig aan te vechten. Als het onmogelijk is om de beschuldiging te betwisten, is hij ook degene die de middelen kent om “zo goedkoop mogelijk weg te komen”.

Advertentie
2020 Audi e-tron review

2020 Audi e-tron review

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

verkeersrecht advocaat: Rechtsbijstandverzekering bij dronkenschap en alcoholintoxicatie