Zelfrijdende auto’s en verzekeringen: veel meer mogelijkheden!

Welke impact zullen zelfrijdende auto’s hebben op de crashstatistieken, de schadeherstelkosten en de aansprakelijkhei

gd?

Het staat buiten kijf dat er auto’s met eigen aandrijving komen. De technologie bestaat, en de impact en uitdagingen van zelfrijdende auto’s moeten nog steeds zorgvuldig worden overwogen. Wat verandert er bijvoorbeeld precies op het gebied van ongevallenstatistieken, reparatiekosten en aansprakelijkheid? Uitdagende tijden…

Advertentie

Minder ongelukken door zelfrijdende auto’s

Het overgrote deel van de verkeersongevallen is te wijten aan menselijke nalatigheid of fouten. Als kunstmatige intelligentie het stuurwiel overneemt, neemt het risico op ongelukken dus af. Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor de verkeersveiligheid, maar misschien ook voor uw autoverzekering. Minder risico op schade betekent in principe lagere premies.

Zelfrijdende auto's en verzekeringen: veel meer mogelijkheden!

Hogere reparatiekosten bij schade

Er is echter een maar… De verwachting is dat als er een ongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto, de kosten voor het repareren van de auto aanzienlijk hoger zullen zijn dan met een gewone auto. De geavanceerde techniek die in bumpers, koplampen, motor en dashboard van zelfrijdende auto’s is ingebouwd, is immers zeer complex en brengt een fors prijskaartje met zich mee. Een lagere ongevallenfrequentie, maar hogere reparatiekosten. Dit is iets waar verzekeraars rekening mee zullen houden bij de berekening van hun autoverzekeringspremies.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor een ongeval?

En als er een ongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto, wie is er dan aansprakelijk? Er is geen ‘bestuurder’, maar wel een ‘gebruiker’. Is hij aansprakelijk? Of de autofabrikant? Misschien het IT-bedrijf dat de technologie heeft geleverd? Op de vraag over de aansprakelijkheid is er vandaag de dag geen pasklaar antwoord.

In het huidige systeem betaalt de verzekeraar van de verantwoordelijke partij de schade. Dit lijkt niet langer houdbaar in de toekomst. Er wordt dan ook volop nagedacht over alternatieven. Een veel gehoorde gedachtegang is een systeem waarbij uw eigen verzekeraar uw schade eenvoudigweg vergoedt, ongeacht wie er aansprakelijk is. Zo kan de schade niet alleen sneller worden afgehandeld – want er zijn geen discussies meer over aansprakelijkheid – maar ook heel duidelijk en transparant.

Het kost natuurlijk nogal wat arbeidstijd om zo’n nieuw verzekeringssysteem in te voeren en het vergt ook een grondige aanpassing van de wetgeving. Er moet worden nagedacht over de regels die van toepassing zijn wanneer in een overgangsfase autonome voertuigen en menselijke bestuurders samen gebruik maken van de openbare weg.

Nieuwe verzekeringsoplossingen bedenken

De conclusie: binnenkort komen de eerste zelfrijdende auto’s op onze wegen. Voor de verzekeraars betekent dit een behoorlijke aanpassing, maar zij zullen de uitdaging aangaan om nieuwe, moderne oplossingen aan te bieden.

Advertentie
Autodelen: hoe zit het met de verzekering?

Autodelen: hoe zit het met de verzekering?

Verzekering voor elektrische auto's, Hoe doe je dat?

Verzekering voor elektrische auto’s, Hoe doe je dat?